Proncharoen

เมนู

ป้าย

ป้ายเป็นแผ่นข้อความที่คอยสื่อสารกับเราโดยเป็นได้ทั้งแผ่นโลหะหรือแม้กระทั่งกระดาษ
ตัวอย่างป้ายอื่นๆ

ตัวอย่างป้ายอื่นๆ

ฉลาก

ฉลากเป็นป้ายชนิดหนึ่ง โดยส่วนใหญ่ใช้กับป้ายที่มีขนาดเล็กติดกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยข้อความส่วนใหญ่ของฉลากจะเป็นการบอกวิธีการใช้ คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์นั้นๆ
ตัวอย่างฉลากอื่นๆ

ตัวอย่างฉลากอื่นๆ

ป้ายชื่อ

ป้ายชื่อ ป้ายต่ำแหน่ง ป้ายตั้งโต๊ะ ป้ายหน้าห้อง มีไว้บ่งบอกชื่อเจ้าของสิ่งของนั้นๆ
ตัวอย่างป้ายชื่ออื่นๆ

ตัวอย่างป้ายชื่ออื่นๆ

ของที่ระลึก

ของที่ระลึกที่ทำได้ตามใจคุณ สามารถบ่งบอกถึงตัวตนของคุุณได้เป็นอย่างดี
ตัวอย่างของที่ระลึกอื่นๆ

ตัวอย่างของที่ระลึกอื่นๆ
ป้าย ฉลาก ป้ายชื่อ ของที่ระลึก

กระบวนการ กระบวนการผลิตอื่นๆ

กัดกรด

กัดกรด

การกัดกรดทำได้โดยการนำเอาวัสดุมาเคลือบผิวให้เป็นชั้นป้องกันจากน้ำกรด จากนั้นนำลงไปวางในที่ๆ น้ำกรดไหลผ่าน น้ำกรดจะกัดเซาะจุดที่ไม่ได้มีสารเคลือบผิว

ซิลค์สกรีน

ซิลค์สกรีน

ซิลค์สกรีนเป็นการพิมพ์หมึกลงบนผ้าไหมที่ทอเป็นตาราง ความละเอียดอยู่ประมาณ 160 พิกเซล

เลเซอร์

เลเซอร์

การนำเอาแสงเลเซอร์มาตัดหรือแกะสลักวัตถุต่างๆ โดยมีความแม่นยำสูง


วัสดุ ตัวอย่างวัสดุอื่นๆ

ป้ายสแตนเลส
วัสดุ : สแตนเลส ตัวอย่างป้ายสแตนเลสอื่นๆ
ป้ายทองเหลือง
วัสดุ : ทองเหลือง ตัวอย่างป้ายทองเหลืองอื่นๆ
ป้ายอะคลิลิก
วัสดุ : อะคลิลิก ตัวอย่างป้ายอะคลิลิกอื่นๆ
ป้ายอลูมิเนียม
วัสดุ : อลูมิเนียม ตัวอย่างป้ายอลูมิเนียมอื่นๆ